Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 1. 12.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.A Pla Pla
2.B Pla
3.A Pla Pla
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Čiripová Lydie - -
Hanzlíková Eva Ši .... Ši Vr - Ks
Katzerová Eva -
Joachimsthalerová Alena - - - - - Hl - - -
Machová Alena Ko Ko Ko Ko
Petrová Alena .. ..
Schejbalová Ilona - Vr - - - Ks
Teplá Jana Ch Ši Če .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártová Jarmila
1 změna Čj 5.A DisV
2 změna M 5.A DisV
3 změna Vla 5.B DisV
5 změna Vla 5.A DisV
Černoch Martin
3 supl. (Te ošet) 6.B Fy za odpadlou
Čiripová Lydie
4 navíc Tv 2.A 32 přespočetná hod.
Hloušková Jana
3 změna Aj 7.A DisV
5 změna Aj 8.B DisV
6 supl. (Js Nem) D 7.A 51 za odpadlou
Chárová Jitka
1 supl. (Te ošet) 6.A Ch za odpadlou
4 změna Inf 5.A DisV
před 1. hod dohled Přístavba  
Katzerová Eva
2 přesun << M 2.B 7 z 3. hod
2 přesun >> Tv 2.B na 4. hod
3 přesun << Tv 2.B 7 z 24.11. 2. hod
3 přesun >> M 2.B na 2. hod
4 přesun << Tv 2.B 7 z 2. hod
4 odpadá Čj 2.B zrušeno
Kotlářová Vladislava
1 supl. (Ma Nem) Čj 1.A 8 přespočetná hod.
2 supl. (Ma Nem) M 1.A 8 přespočetná hod.
3 supl. (Ma Nem) Vv 1.A 8 přespočetná hod.
4 supl. (Ma Nem) Čj 1.A 8 přespočetná hod.
před 2., 4. hod dohled suterén  
Kvašňovský Marián
4 změna Tv 5.B DisV
Herel Krsková Vlastimila
1 změna D 7.B DisV
3 změna D 8.B DisV
4 změna Aj 7.B DisV
6 spojeno (Sc Nem) Rv 8.B 72
6 supl. (Ha Nem) Rv 8.A 72 za odpadlou
před 7. hod dohled Obědový dozor  
Lejsková Libuše
1 výměna << M 3.A (MaLe) 34 z 3. hod
3 výměna >> M 3.A (MaLe) na 1. hod
5 odpadá Čj 3.A (ČjLe)
Malčík Pavel
1 změna Čj 7.A DisV
4 supl. (Te ošet) Vv 9.A 43 za odpadlou
Martincová Kamila
1 změna Čj 5.B DisV
2 změna M 5.B DisV
3 změna Aj 5.A DisV
5 změna Čj 5.B DisV
Pavlová Radoslava
4 přesun >> Vv 3.A na 3.12. 2. hod
Pavlová Jitka
1 změna M 4.A DisV
2 změna Čj 4.A DisV
3 změna Pří 4.A DisV
4 změna Čj 4.A DisV
5 změna Vv 4.A DisV
6 změna Vv 4.A DisV
Petrová Alena
1 výměna << M 3.A (MaPe) 35 z 3. hod
1 výměna >> Tv 3.A na 3. hod
3 výměna << Tv 3.A 35 z 1. hod
3 výměna >> M 3.A (MaPe) na 1. hod
Říčař Miloš
1 změna M 8.B DisV
3 změna M 7.B DisV
4 změna M 7.A DisV
Svačinková Alena
2 změna Čj 8.B DisV
3 odpadá Tv 2.A
4 změna Rv 8.B DisV
8 změna SvS 8.B (SvS)+ DisV
9 změna SvS 8.B (SvS)+ DisV
Šibíková Vlasta
1 supl. (Ha Nem) Aj 8.A Ju za odpadlou
2 spojeno (Te ošet) Čj 7.A DisV
2 změna Čj 7.B DisV
3 supl. (Ha Nem) Aj 9.A Ju za odpadlou
5 změna Hv 7.A DisV
před 3. hod dohled I. patro  
Vídeňská Věra
1 změna Čj 1.B DisV
2 změna M 1.B DisV
3 změna 1.B DisV
4 změna Čj 1.B DisV
Vrkoslav Martin
2 supl. (Sc Nem) M 9.B 52 za odpadlou
4 supl. (Ha Nem) M 9.B 51 za odpadlou
Vrkoslavová Jana
8 změna SpS 8.A (SpS)+ DisV
9 změna SpS 8.A (SpS)+ DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Čj 8 supluje Ko (Ma)
2 M 8 supluje Ko (Ma)
3 Vv 8 supluje Ko (Ma)
4 Čj 8 supluje Ko (Ma)
1.B
1 Čj DisV změna
2 M DisV změna
3 DisV změna
4 Čj DisV změna
2.A
4 Tv 32 navíc Či
4 Hv odpadá (Pe)
5. les., 3. les. Plavání
2.B
2 M 7 přesun << Ka z 3. hod
2 Tv přesun >> na 1.12. 4. hod
3 Tv 7 přesun << Ka z 24.11. 2. hod
3 M přesun >> na 1.12. 2. hod
4 Tv 7 přesun << Ka z 2. hod
4 Čj odpadá (Ka)
5. les. Plavání
3.A
1 M MaPe 35 výměna << Pe z 3. hod
1 M MaLe 34 výměna << Le z 3. hod
1 Tv výměna >> na 1.12. 3. hod
3 Tv 35 výměna << Pe z 1. hod
3 M MaPe výměna >> na 1.12. 1. hod
3 M MaLe výměna >> na 1.12. 1. hod
4 Vv přesun >> na 3.12. 2. hod
4. - 5. les. Plavání
4.A
1 M DisV změna Pv
2 Čj DisV změna Pv
3 Pří DisV změna Pv
4 Čj DisV změna Pv
5 Vv DisV změna Pv
6 Vv DisV změna Pv
5.A
1 Čj DisV změna
2 M DisV změna
3 Aj DisV změna Mr
4 Inf DisV změna Ch
5 Vla DisV změna
5.B
1 Čj DisV změna Mr
2 M DisV změna Mr
3 Vla DisV změna
4 Tv DisV změna Kv
5 Čj DisV změna Mr
6.A
1 Ch supluje Ch (Te)
6.B
3 Fy supluje Če (Te)
7.A
1 Čj DisV změna
2 Čj DisV spojí Ši (Te)
3 Aj DisV změna Hl
4 M DisV změna Ří
5 Hv DisV změna Ši
6 D 51 supluje Hl (Js)
7.B
1 D DisV změna Ks
2 Čj DisV změna Ši
3 M DisV změna Ří
4 Aj DisV změna Ks
5 Vv odpadá (Te)
6 Vv odpadá (Te)
8.A
1 Aj Ju supluje Ši (Ha)
6 Rv 72 supluje Ks (Ha)
8 SvS SvS DisV změna Sv
8 SpS SpS DisV změna Vk
9 SvS SvS DisV změna Sv
9 SpS SpS DisV změna Vk
8.B
1 M DisV změna Ří
2 Čj DisV změna Sv
3 D DisV změna Ks
4 Rv DisV změna Sv
5 Aj DisV změna Hl
6 Rv 72 spojí Ks (Sc)
8 SvS SvS DisV změna Sv
8 SpS SpS DisV změna Vk
9 SvS SvS DisV změna Sv
9 SpS SpS DisV změna Vk
9.A
3 Aj Ju supluje Ši (Ha)
4 Vv 43 supluje (Te)
9.B
2 M 52 supluje Vr (Sc)
4 M 51 supluje Vr (Ha)
Pedagogický dohled u třídy:
2.A
Hodina: 3. les., 5. les., Učitel: Čiripová Lydie
3.A
Hodina: 4. - 5. les., Učitel: Petrová Alena